SİGORTA ŞARTLARI

Hocaoğlu Rent A Car | Genel Kiralama BilgileriHocaoğlu Araç Kiralama Hizmetleri kiraya vereceği araçları Karayolları Trafik Kanunu uyarınca Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalatmıştır. Araçlarımız Rent A Car Kaskoludur. Kiralanan araca ve/veya üçüncü şahıslarda meydana gelen hasar ve zararların karşılığı olarak ödenmesi gereken bedel ve tazminatların sigorta poliçe limitlerini aşması halinde veya sigorta kapsamı dışında kalması durumunda doğacak farkı, kiracı ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Bu husus mahkeme kararı ile hüküm altına alındığı takdirde yine kiracı limiti aşan kısımları ilamdaki faiz uygulaması ile birlikte kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Sigorta Kapsamı Dışında Olan Haller:

1-) Aşağıda açıklanan haller sigorta teminatı dışında olup, bu tür durumlarda olabilecek maddi ve manevi zarar ve ziyanı kiracı, kiralayana ödemeyi beyan ve taahhüt eder.

a-) Taşıtı kullanan kişinin ehliyetsiz olması halinde,

b-) Taşıtı kullanan ehliyet sahibi kişinin alkollü olması, uyuşturucu veya benzeri maddeleri kullanması halinde,

c-) Kullanıcı dikkatsizliğinden ve kötü kullanımından dolayı kiralanan taşıtın motorun yanması halinde,

d-) Kaza raporu alınmamış ve periyodik bakımlarda ortaya tüm alt vuruklardan meydana gelen egsozst, katalizör, kartel patlaması vs. durumunda,

e-) Döşeme ve diğer aksamlara zarar verilmesi, teslim edilen radyo - teyp, stepne, avadanlık vb. gibi aksesuarların (cam, far,jant kapağı vb) kaybı çalınması ve kullanılmayacak duruma gelmesi hallerinde.

2-) Kiralanan aracın Pert Total Hale gelmesi durumunda sigortanın belirlediği araç değerinden sigortanın ödeyeceği pert total bedeli düşüldükten sonra kalan kısmı Kiracı Kiralayana ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

3-) Kiracı, herhangi bir şekilde meydana gelen kaza, çalınma ve gasp gibi durumlarda en kısa zamanda konu hakkında kiralayana bilgi verecek ve aşağıda belirtilen önlem ve işlemleri yerine getirecektir.

4-) Kaza, çalıntı veya gasp evraklarının temin ve teslim edilememesinden ötürü doğacak maddi ve manevi sorumluluklar ile her türlü zarar ve ziyanı karşılamayı kiracı kabul ve taahhüt eder.

a-) Kiracı her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca müdahele etmeyecek,

b-) Taşıt yerinden oynatılmadan en yakın Polis ve Jandarma merkezine başvurularak, kaza tespit tutanağı ile birlikte kaza ve alkol raporlarını almak.

c-) Taşıt ve/veya kazaya karışan fotoğraflarını çektirmek,

d-) Olaya karışan diğer taşıtların sürücülerinin adları, adresleri, sürücü belgesi,Ruhsat fotokopisi, İhtiyari Trafik ve Kasko sigortalarını sağlayan şirketin adı ve poliçe numaralarını temin etmek,

e-) Yukarıda belirtilen kaza ile ilgili evrakı olayın meydana geldiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) gün içerisinde Kiralayana teslim etmek,

f-) Çalınma veya gasp halinde, durumu tevsik eden zabıt, bildirim ve sair evrakı ve Kiralayan tarafından talep edilen diğer evrakı olayın meydana geldiği tarihten itibaren Kiralayana en geç 1 gün içinde teslim etmek zorundadır.

The Copyright © 2022 Hocaoğlu Rent A Car | İstanbul Araç Kiralama Hizmetleri All Rights Reserved.